Kunstnere 2016

Kunstner

Trine Toft
Morten Lykke
Peter Vilhelm Nielsen
Marianne Tønnesen
Allan Axelsen
Lars Winther
Melaine Christensen
Finn Christensen
Mogens Nielsen
Jørgen Bondesen
Anne Flohr
Jette Bækgaard
Mette Tønder
Dorte Friis
Jette Abildgaard
Mogens Andersen
Henrik Scheel Andersen
Anders Friis
Verner Hubert Tobiasen
Bent Andersen
Mikael Bødtkjer Hansen

Kunstart

Keramik
Bronze- og glasskulpturer
Akvarel
Maleri
Maleri
Maleri
Maleri
Foto
Maleri
Smykker
Glas
Maleri
Maleri
Keramik
Keramik
Maleri
Maleri
Stenskulpturer
Maleri
Bronzeskulpturer
Maleri

Allan Axelsen
Marianne Tønnesen
Mogens Andersen
Morten Lykke